Apkures sistēmas

SIA "REVENITA" izpilda pasūtījumus visā LR teritorijā, pasūtītājiem vienmēr garantē darbu nodošanas termiņu ievērošanu un izpildīto darbu augstu kvalitāti, kā arī garantiju izpildītiem darbiem.

SIA "REVENITA" ir pieredze un zināšanas sekojošu darbu izpildē:

  • Dažādu veidu kurināmo katlu māju izbūvē, kas ražo tvaiku,  karstu pai pārkarsētu ūdeni, termālo eļļu
  • Dažādu veidu kurināmo koģenerācijas sistēmu izbūvē,
  • Izbūvējamo vai esošo apkures iekārtu automatizācijā,
  • Gāzes vada izbūvē.